Spațiul Educațional:

  • 16 săli de grupă
  • stație de carte
  • cabinet metodic
  • cabinet medical
  • cabinet de consiliere psihopedagogica
  • cabinet de logopedie
  • săli de mese
  • grupuri sanitare
  • spațiu verde și curte cu aparate de joacă
  • scenă în aer liber